Kontakta oss

Det går bra att kontakta oss via mail eller telefon

Vår mailadress:
info@rmk-ronneby.se

Ekonomiinformation

BANK: Handelsbanken 6743 Ronneby

BIC/SWIFT: HANDSESS

IBAN: SE03 6000 0000 0006 3727 4482


Nicklas Magnusson

ordförande

0457-12524, 0708-223003

Niklas Lantto

vice ordförande

0457-26634, 0708-226634

Lena Persson

kassör

0702-121371

Johan Olofsson

vice sekreterare

0709-161669

Niclas Sturesson

sekreterare

0708-996151

Tommy Buhr

hamnförman

0706-666826

Johnnie Lindberg

Bokningsansvarig

0733-370284

Kjell Ohlsson

suppleant

0730-921129

Göran Cederqvist

suppleant

0454-18841, 0703-214037

RevisorerAgneta Ohlsson

ordinarie

0708-744582

Stefan Lindström

ordinarie

0457-16590, 0708-523554

Berit Athle

suppleant

0708-450829, 0457-13654

Sixten Martinsson

suppleant

0457-12153

Hedersledamöter

Ivar Karlsson, Jan-Olof Ahlström, Ulf Magnusson

Hamnsektionen

Tommy Buhr

hamnförman

0706-666826

Erik Svensson

ledamot

0709-372885

Lars Buhr

ledamot

0768-080252

Jonas Gunnarsson

ledamot

0708-710037

Kontaktpersoner

Medlemsskap

Lena Persson

0702-121371

Bryggplatser

Lars Buhr

0768-080252

Sjösättning/Uppdragning

Tommy Buhr

0706-666826

Uppställn av objekt på tomten

Jonas Gunnarsson

0708-710037

Kontaktperson med BBF och SBU

Lena Persson

0702-1213 71

Klubbstugan

Nicklas Magnusson

0457-12524 0708-223003

Arbetsplikt/Frivilligt arbete

Tommy Buhr

0706-666826
Miljöombud

Johnnie Lindberg

0733-270284
Aktivitetskommitté

Niklas Lanto

0708-970202

Aktivitetskommitté

Lars Buhr

0768-080252

Valberedning, sammankallande

Urban Karlsson

0457-13061

Valberedning

Jan-Olof Ahlström

0733-999816

Epostadress:info@rmk-ronneby.se


Stadgar, ordningsregler samt övriga dokument