Gör en medlemsansökan

Fyll i så mycket som du kan för att underlätta vårt arbete och för att kunna ge dig ett besked så snabbt som möjligt, en avgift på 700:- tas ut som inträdesavgift i samband med anmälan.

Kötid för liten plats (mindre än 6 m lång)  ca: 1-2 år
Kötid för stor plats (större än 6 m lång) ca: 2-4 år
Kötid för y-bom ca: 10 år
Kötid för byte av plats ca: 4 år