Upptagning av fritidsbåtar den 3 Oktober


Den 3 Oktober tar vi upp de stora båtarna, kom i god tid (07:30) och kontrollera att båten fungerar som den ska och att det finns tampar etc klara så att allting går så smidigt som möjligt.Riktlinjer för bottentvätt av fritidsbåtar


”Målen med riktlinjerna är att minska spridningen av giftiga ämnen genom användning av miljövänlig båtbottentvätt samt att på sikt minimera användningen av giftiga båtbottenfärger.”

Läs mer

Mvh RMK


Kommande events på RMK kan du hitta här: Till kalender..


BILDER

KALENDER

BLI MEDLEM